Fin vannkumleveranse

Hjem » Fin vannkumleveranse

VA-anlegget Helstad – Grubhol er et fellesprosjekt mellom Hamar kommune og HIAS (Hedemarken Interkommunale VAR-selskap). Grunnarbeidet utføres av M. Dobloug Entreprenørforretning as.

Les mer her