Entreprenørfirma i Hedmark

Vi påtar oss alt av; Graving, grøfting, planering og drenering, vann- og avløpsarbeider, vegbygging, grunnarbeid bygg, plasser, utomhusarbeider og rørlegging under vann.

Grunnentreprenør

Etter mer enn 60 år som grunnentreprenør har vi opparbeidet en solid erfaring og bred kompetanse i faget. Det gjør oss til en naturlig samarbeidspartner både for private og offentlige utbyggere.

Hedmark og omegn

Vi utfører graving utenfor distriktet, men det er det lokale markedet rundt Hamar, Ottestad, Stange, Furnes, Brumunddal, Moelv og Sjusjøen, nærmere bestemt Hedmark, som er det primære nedslagsfeltet i dag.

I anleggsbransjen siden 1949

M. Dobloug AS har vært i anleggsbransjen siden 1949. Vi har opparbeidet tillit og en god posisjon i markedet gjennom hardt og målrettet arbeid.

HMS

HMS er en av bærebjelkene i vår virksomhet. Dette arbeidet inngår som en naturlig del av vårt daglige virke da det styrker vår organisasjon på alle plan. Vi holder oss oppdaterte på nye krav og sørger for at alle ansatte forstår viktigheten av å følge de rutiner som er satt.

Grunnarbeid i Hedmark

Våre tjenester består av:

  • Graving
  • Grøfting
  • Planering
  • Drenering
  • Vann- og avløpsarbeider
  • Vegbygging
  • Massetransport
  • Grunnarbeid
  • Utomhusarbeider
  • Rørlegging under vann