HMS

Hjem » Om oss » HMS

Helse, miljø og sikkerhet

Vi jobber etter en nullvisjon når det gjelder skader av personell og materiell, derfor er HMS-arbeidet høyt prioritert hos alle ansatte.

Allerede når nye prosjekter er under planlegging, er dette et sentralt tema. I arbeider hvor vi er engasjert som underentreprenører, innretter vi oss alltid etter eventuelle HMS-krav fra våre oppdragsgivere. Vi tar hensyn til det ytre miljøet, og er bevisst på å rydde opp etter oss.