Referanser

Hjem » Referanser

Referanser

Av mange og varierende oppdrag kan vi nevne følgende referanseprosjekter

Tidsrom / ÅrOppdrag
1982–1986Drift av søppelplass Gålås
1989IBM-bygget, Åke Larsson
1990–1994VVA-arbeider og media landsby i forbindelse med OL-utbygging
1994Hoved atkomstveg med tilhørende VA Rena leir, Forsvaret
1995Kryssing av Vågå vatn, Vågå kommune
1995Akutt og oppryddingsarbeider etter flom
1996–1998Hovedledningsanlegg + renseanlegg Gardermoen, OSL, Ullensaker kommune
1993Omlegging av jernbane Ring, Jernbaneverket
1999Kryssing med undergang Ring, Jernbaneverket
1999VA-Terningmoen, Elverum kommune
2000Tomtefelt Jessnes, Hedalm boliger
2001–2002Laguner Heggvin og Gålås avfallsplass, Hias og Hamar Kommune
2001–2004Speedway VM-runde i Vikingskipet utlegging av grus i samarbeid med KOLO, Hamar Olympiske Anlegg (HOA)
2002VA-Sjusjøen, Ringsaker kommune
2003G/S-veger med rundkjøring og VA-arbeider, Løten Kommune
2003–2004VA-arbeider Vollajordet, Stange Kommune
2004–2005Fagerlund-, Ener – skole og Biohus, Martin M. Bakken AS
2004–2005FV 119, Statens vegevesen
2005Kryssing av Mjøsa med 500mm Støpjernsledning, HIAS IKS
2005Utomhusarbeider Olrud
2005Hamar Trafikkterminal, UP-Entra og Martin M. Bakken AS
2005–2006Utvidelse av fyllplass med sigevannsgrøfter Heggvin avfallsplass, HIAS
2005–2006 VA, G/S-veg med tørrmurer Åsmarkvegen RV216, Statens vegvesen og Ringsaker kommune.
2006VVA-arbeider Gåsbu hyttegrend
2007VA Lioavegen, Trysil kommune
2007–2008Kunstgressbane, Ridabu IL
2007FV 74 Vognveien, Statens vegvesen
2007Hyttefelt, Måsetra, Vang almenning
2007–2008Boligfelt, Sælid, Hedalm
2007Gressbane, Fotballaget Fart
2007–2008VA Krogstie-Rogstad-Trettebergstuen, Løten kommune
2008Tomtefelt, Skjeset
2008Overføringsledning, HIAS
2008–2009FV 168, Statens vegvesen
2009FV 115, Statens vegvesen
2008Tertittenbanen, Jernbanemuseet, Jernbaneverket
2008–2009 RV 213, Miljøgate, Statens vegvesen
2009VVA-anlegg, Selandsgutua, Ringsaker kommune
2009Utomhusarbeider, Sanderud sykehus
2009Skytebane, Vang Jeger og Fiskeforening